FV af den 11. maj 2023 ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 1. jul. 1988
 • CVR 12267037

Virksomheden FV af den 11. maj 2023 ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Blokhus. De blev etableret i 1. juli 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.243.058 DKK, mens den i 2021 var på 2.509.023 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -217.090 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Frank Herman Wiemer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-217’ DKK

< -999%

Egenkapital

-93’ DKK

-175%

Omsætning

-

Resultat før skat

-217’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-217.090 DKK
2021330 DKK
2020-363.428 DKK
2019376.352 DKK
2018-501.936 DKK
2017-232.312 DKK
2016239.507 DKK
2015523.345 DKK
2014237.537 DKK
2013134.654 DKK
2012-606.028 DKK

Likviditetsgrad

91 %

-11%
Svag

Afkastningsgrad

-13 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-6 %

-195%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.585’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

3.243’ DKK

+29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.524’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3.243’
  -3.349’
  -100’
  -
  -206’
  -
  -11’
  -
  -11’
  -217’
  -
  -217’
  -
  -217’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  52’
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  62’
  18’
  1.173’
  -
  37’
  296’
  1.524’
  1.585’
  200’
  -293’
  -
  -
  -93’
  -
  -93’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  240’
  431’
  1.678’
  1.585’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FV af den 11. maj 2023 ApS 11.05.2023 10.01.2024
MURERFIRMAET KELD & JOHS. ApS 15.10.1988 10.05.2023
ASX 13245 ApS 01.07.1988 14.10.1988

Adresse

Adresse Fra Til
Ludvigsvej 16 · DK-9492 Blokhus 15.05.2020 10.01.2024
Ludvigsvej 16 · DK-9492 Blokhus 16.12.2017 14.05.2020
Haandværkervej 4 · DK-9493 Saltum 01.01.2007 15.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
439910 Murere 01.01.2008 10.01.2024
452510 Murerforretninger 01.07.1988 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-11 11.05.2023 10.01.2024
2022-12-21 21.12.2022 10.05.2023
2017-11-30 30.11.2017 20.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 04.11.1996 10.01.2024
80.000 DKK 12.07.1988 03.11.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 27.11.2013 22.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Frank Herman Wiemer 30.11.2017
Frank Herman Wiemer 30.11.2017 22.05.2023
Preben Bang Henriksen 01.07.1988 14.10.1988

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FV af den 11. maj 2023 ApS

Ludvigsvej 16
9492 Blokhus

CVR

12267037

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 1988

P-nummer

1000360149

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439910
Murere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er håndværk, handel og industri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-