LYNDGAARD INVESTMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 1988
 • CVR 12258909

Virksomheden LYNDGAARD INVESTMENT ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Varde. De blev etableret i 1. juli 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 117.361 DKK, mens den i 2022 var på 138.219 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 996.984 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Carsten Haahr Lyndgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

997’ DKK

+275%

Egenkapital

12.603’ DKK

+7%

Omsætning

232’ DKK

+68%

Resultat før skat

1.078’ DKK

+290%

Årets resultat

2023996.984 DKK
2022-569.156 DKK
20211.362.715 DKK
2020143.178 DKK
201920.177 DKK
201813.288 DKK
2017699.531 DKK
2016-362.154 DKK
2015195.082 DKK
2014857.275 DKK
2013493.557 DKK
2012-70.546 DKK

Likviditetsgrad

1.615 %

-40%
God

Afkastningsgrad

-2 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-2%
God

Overskudsgrad

-121 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Balance

13.390’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

787’ DKK

+84%

Tilgodehavende

12.712’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  232’
  117’
  -334’
  -64’
  114’
  -280’
  1.406’
  -180’
  -
  1.227’
  1.078’
  -
  1.078’
  -81’
  997’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  139’
  -
  139’
  -
  -
  -
  540’
  678’
  -
  30’
  -
  161’
  3.527’
  12.712’
  13.390’
  600’
  11.654’
  125’
  349’
  12.603’
  -
  12.603’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  787’
  13.390’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LYNDGAARD INVESTMENT ApS 09.10.2017
LYNDGAARD INVESTMENT A/S 07.03.2006 08.10.2017
SOLEIL A/S 27.02.1997 06.03.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kong Svends Plads 5B · DK-6800 Varde 14.11.2017
Kong Svends Plads 5A · DK-6800 Varde 19.12.2011 13.11.2017
Nøddelunden 54 · DK-6800 Varde 07.03.2006 18.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2018
643030 Investeringsselskaber 19.12.2011 27.06.2018
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-15 15.11.2017
2017-10-09 09.10.2017 14.11.2017
2012-11-04 04.11.2012 08.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
600.000 DKK 15.11.2017
500.000 DKK 29.02.2012 14.11.2017
875.500 DKK 07.04.2006 28.02.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. 04.11.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Louise Haahr Lyndgaard 07.03.2006
Lasse Haahr Lyndgaard 07.03.2006
Lene Margit Lyndgaard 07.03.2006

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Haahr Lyndgaard 07.03.2006
Lene Margit Lyndgaard 26.02.1997 07.03.2006
Preben Bang Henriksen 01.07.1988 30.01.1989

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Haahr Lyndgaard 23.03.2006 13.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LYNDGAARD INVESTMENT ApS

Kong Svends Plads 5
6800 Varde

CVR

12258909

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 1988

P-nummer

1005492747

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i danske selskaber samt investering i fast ejendom og værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

600.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej