EJENDOMSSELSKABET MARIEVEJ 9 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 1987
 • CVR 11845002

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET MARIEVEJ 9 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 14. december 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.762 DKK, mens den i 2021 var på -15.938 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -41.551 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

+7%

Egenkapital

3.154’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-42’ DKK

+7%

Årets resultat

2022-41.551 DKK
2021-44.604 DKK
202015.199 DKK
2019-160.233 DKK
2018-188.302 DKK
2017-118.249 DKK
20164.117.175 DKK
201576.400 DKK
201454.671 DKK
2013105.543 DKK
201241.485 DKK

Likviditetsgrad

552 %

-6%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.852’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.852’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -29’
  -
  -29’
  -42’
  -
  -42’
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.852’
  3.852’
  3.852’
  200’
  2.895’
  59’
  -
  3.154’
  -
  3.154’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  698’
  3.852’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET MARIEVEJ 9 ApS 14.12.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Vestagervej 26 · DK-2900 Hellerup 14.07.2016
Vestagervej 26 · DK-2900 Hellerup 14.12.1987 13.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.06.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.05.2019
980000 Uoplyst 14.12.1987 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-11-12 12.11.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 23.12.1996
80.000 DKK 15.01.1988 22.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 12.11.2003

Direktører

Navn Fra Til
Anne Gyrithe Bonne 26.05.1993
Maren Elizabeth Bonne 14.12.1987 26.05.1993

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Gyrithe Bonne 27.05.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET MARIEVEJ 9 ApS

Vestagervej 26
2900 Hellerup

CVR

11845002

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 1987

P-nummer

1000286691

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i og drive fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-