ERIK PEDERSEN INVEST ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 1. jan. 1987
 • CVR 11821782

Virksomheden ERIK PEDERSEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 1. januar 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.855 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-110%

Egenkapital

1.327’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-110%

Årets resultat

2017-2.855 DKK
201627.922 DKK
2015-5.075 DKK
201432.680 DKK
201368.640 DKK
201279.745 DKK

Likviditetsgrad

157 %

-97%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

-54%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.890’ DKK

+107%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.455’ DKK

+228%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -29’
  25’
  0
  -
  25’
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  435’
  435’
  -
  -
  -
  6’
  2.444’
  2.455’
  2.890’
  900’
  321’
  106’
  -
  1.327’
  -
  1.327’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  1.548’
  1.563’
  2.890’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ERIK PEDERSEN INVEST ApS 27.04.2010 25.04.2018
INVESTERINGSSELSKABET ERIK PEDERSEN ApS 06.04.2009 26.04.2010
TANDLÆGE ERIK PEDERSEN ApS 01.01.1987 05.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Slotsalleen 4 · DK-5600 Faaborg 02.02.2018 25.04.2018
Vestergade 55 · DK-5970 Ærøskøbing 10.10.2008 01.02.2018
Østergade 47 · DK-5600 Faaborg 01.01.2007 09.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2010 25.04.2018
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008 31.12.2009
851310 Praktiserende tandlæger 01.01.1987 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-04-12 12.04.2011 25.04.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
900.000 DKK 03.07.1987 25.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.04.2011 25.04.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Aage Hansen Bargfeldt 01.01.1987 12.01.1996
Erik Pedersen 01.01.1987 27.04.2010
Birte Pedersen 01.01.1987 07.04.1998

Direktører

Navn Fra Til
Erik Pedersen 01.01.1987 25.04.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Pedersen 01.01.1987 25.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ERIK PEDERSEN INVEST ApS

Slotsalleen 4
5600 Faaborg

CVR

11821782

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 1987

P-nummer

1000282696

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration, ejendomsbesiddelse, handel og virksomhed der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

900.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-