H.O. PARK- OG HAVESERVICE A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. dec. 1987
 • CVR 11776280

Virksomheden H.O. PARK- OG HAVESERVICE A/S befinder sig i branchen "Landskabspleje" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 10. december 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 528.493 DKK, mens den i 2021 var på 948.168 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.778 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hans Drastrup Olesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-54’ DKK

-122%

Egenkapital

1.278’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-61’ DKK

-119%

Årets resultat

2022-53.778 DKK
2021246.920 DKK
2020106.731 DKK
2019301.875 DKK
2018272.874 DKK
2017-1.591 DKK
2016-37.217 DKK
2015171.359 DKK
20140 DKK
2013237 DKK
201234 DKK
201143 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

3 %

-72%
Svag

Soliditetsgrad

34 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.801’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

528’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

2.431’ DKK

-18%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  528’
  0
  -424’
  -
  104’
  1’
  -167’
  -
  -166’
  -61’
  -
  -61’
  -8’
  -54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  955’
  -
  2.990’
  -
  -
  -
  20’
  3.010’
  50’
  32’
  -
  9’
  616’
  -
  3.801’
  400’
  878’
  -
  -
  1.278’
  -
  1.278’
  92’
  92’
  -
  -
  -
  -
  1.371’
  -
  -
  347’
  -
  52’
  -
  1.060’
  3.801’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
H.O. PARK- OG HAVESERVICE A/S 01.09.2019
H.O. PARK- OG HAVESERVICE ApS 24.11.2009 31.08.2019
H.J.O. INVEST ApS 10.12.1987 23.11.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkevej 4 · DK-9900 Frederikshavn 01.03.2001
Solvænget 29 · DK-9300 Sæby 10.12.1987 28.02.2001

Branchekode

Branchekode Fra Til
813000 Landskabspleje 24.11.2009
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008 23.11.2009
702030 Anden udlejning af boliger 10.12.1987 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-01 01.09.2019
2009-11-24 24.11.2009 31.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 01.09.2019
130.000 DKK 23.07.1996 31.08.2019
80.000 DKK 14.12.1987 22.07.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 24.11.2009

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hans Drastrup Olesen 01.09.2019
Jette Yvonne Olesen 01.09.2019
Martin Drastrup Olesen 01.09.2019

Direktører

Navn Fra Til
Hans Drastrup Olesen 10.12.1987
Jan Olsen 10.12.1987 13.02.2001

Legalle ejere

Navn Fra Til
Hans Drastrup Olesen 13.02.2001

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Drastrup Olesen 10.12.1987

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

H.O. PARK- OG HAVESERVICE A/S

Bakkevej 4
9900 Frederikshavn

CVR

11776280

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. december 1987

P-nummer

1005452063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

813000
Landskabspleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er håndværkervirksomhed eller anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej