TEGNESTUEN NUUK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 29. okt. 1987
 • CVR 11729800

Virksomheden TEGNESTUEN NUUK A/S befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 29. oktober 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -99.285 DKK, mens den i 2021 var på -111.685 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -156.259 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-156’ DKK

+10%

Egenkapital

-1.198’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-156.259 DKK
2021-173.437 DKK
2020-563.642 DKK
2019-126.825 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-60.134 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

-97%

Bruttofortjeneste

-99’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -99’
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -156’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  500’
  -1.698’
  -
  -
  -1.198’
  -
  -1.198’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  1.200’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TEGNESTUEN NUUK A/S 21.08.1992
TEGNESTUEN NUUK A/S, ILLUSSANIK TITARTAASARFIK PILERSAARUSIORFILLU 29.10.1987 20.08.1992

Adresse

Adresse Fra Til
Tuapannguit 4 · GL-3900 Nuuk 29.10.1987

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.01.2008
742090 Anden teknisk rådgivning 29.10.1987 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1998-08-22 22.08.1998

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 22.04.1998
300.000 DKK 20.11.1987 21.04.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse 22.08.1998

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Emil Kallenbach Rasmussen 01.10.2019
Jette Keller Jacobsen 10.07.2017 30.04.2019
Jan Wium Wichmann 29.10.1987 20.08.1992

Direktører

Navn Fra Til
Steen Peter Barfoed 10.07.2017
Aslak Peter Rosing 29.10.1987 10.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Peter Barfoed 29.10.1987
Aslak Peter Rosing 29.10.1987

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TEGNESTUEN NUUK A/S

Tuapannguit 4
3900 Nuuk

CVR

11729800

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29. oktober 1987

P-nummer

1007239013

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • NUUK TEGNESTUE A/S

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende arkitektvirk- somhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej