NIBE EJENDOMSSELSKAB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 1987
 • CVR 11544592

Virksomheden NIBE EJENDOMSSELSKAB ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med blomster og planter" og har adresse i Nibe. De blev etableret i 29. juni 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 59.239 DKK, mens den i 2022 var på 36.693 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.793 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

> +999%

Egenkapital

507’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

24’ DKK

+626%

Årets resultat

202315.793 DKK
2022243 DKK
20212.171 DKK
202010.994 DKK
2019-7.234 DKK
20186.273 DKK
201713.979 DKK
201611.240 DKK
20158.212 DKK
2014-3.490 DKK
2013-529 DKK
2012-28.785 DKK

Likviditetsgrad

19 %

+63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+185%
Svag

Soliditetsgrad

59 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

854’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

59’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

347’ DKK

-6%

Tilgodehavende

65’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  59’
  -
  -28’
  -
  32’
  -
  -8’
  -
  -8’
  24’
  -
  24’
  -8’
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  790’
  -
  -
  -
  -
  790’
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  854’
  125’
  41’
  -
  -
  507’
  -
  507’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  2’
  345’
  346’
  854’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIBE EJENDOMSSELSKAB ApS 29.06.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Møgelhøjvej 1 · DK-9240 Nibe 01.01.2007
Møgelhøjvej 1 · DK-9240 Nibe 29.06.1987 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
462200 Engroshandel med blomster og planter 01.01.2008
512200 Engroshandel med blomster og planter 29.06.1987 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1997-10-21 21.10.1997

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.10.1997
80.000 DKK 07.10.1987 20.10.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør 21.10.1997

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kristian Frendrup 01.11.1995
Søren Frendrup 29.06.1987 01.11.1995

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Frendrup 29.06.1987

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIBE EJENDOMSSELSKAB ApS

Møgelhøjvej 1
9240 Nibe

CVR

11544592

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 1987

P-nummer

1000253377

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

462200
Engroshandel med blomster og planter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-