ZACHO-LIND A/S

 • A/S
 • Etableret 1. jul. 1987
 • CVR 10976588
NORMAL

Virksomheden ZACHO-LIND A/S befinder sig i branchen "Anlæg af broer og tunneller" og har adresse i Ishøj. De blev etableret i 1. juli 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 99.976.559 DKK, mens den i 2020 var på 104.574.205 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.438.061 DKK.

Medarbejderstaben består af 177 personer, hvor direktionen bl.a. består af Poul Henrik Lauritzen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.438’ DKK

+8%

Egenkapital

66.510’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

12.157’ DKK

+8%

Årets resultat

20219.438.061 DKK
20208.749.211 DKK
20194.959.991 DKK
20185.088.594 DKK
20174.579.904 DKK
20169.551.371 DKK
201510.161.652 DKK
201413.869.478 DKK
201313.602.162 DKK
201212.330.345 DKK

Likviditetsgrad

205 %

+3%
God

Afkastningsgrad

8 %

+3%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

131.525’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

99.977’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

53.730’ DKK

-21%

Tilgodehavende

110.094’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  99.977’
  -85.413’
  -3.457’
  -
  11.107’
  1.387’
  -
  -
  1.387’
  12.157’
  -
  12.157’
  -2.719’
  9.438’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  8.952’
  -
  21.431’
  -
  -
  -
  -
  21.431’
  50’
  86.082’
  -
  3.230’
  10.292’
  110.094’
  131.525’
  3.000’
  56.510’
  7.000’
  -
  66.510’
  -
  66.510’
  2.534’
  11.286’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  21.096’
  15.901’
  53.730’
  131.525’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ZACHO-LIND A/S 27.05.1993
INGENIØR PREBEN SCHIØDTZ A/S 09.10.1990 26.05.1993
INTER BROE A/S 04.12.1987 08.10.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Baldersbækvej 10 · DK-2635 Ishøj 11.09.2015
Baldersbækvej 10 · DK-2635 Ishøj 09.03.2005 10.09.2015
Baldershøj 30 · DK-2635 Ishøj 21.02.2003 08.03.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
421300 Anlæg af broer og tunneller 01.01.2014
421000 Anlæg af veje og jernbaner 01.01.2008 31.12.2013
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 18.10.1999 31.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
3.000.000 DKK 15.06.1994
300.000 DKK 30.09.1993 14.06.1994
300.000 DKK 22.09.1987 29.09.1993

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. 20.05.2015
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør og et medlem af bestyrelsen 02.04.2009 19.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

ZACHO-LIND A/S

Baldersbækvej 10
2635 Ishøj

CVR

10976588

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 1987

P-nummer

1005350294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

421300
Anlæg af broer og tunneller

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

43550790

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Registeret kapital

3.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

177

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

 • Poul Henrik Lauritzen

 • Lars Klitmøller Christensen

Bestyrelse

 • Klaus Krogh

 • Poul Henrik Lauritzen

 • John Vestergaard Hesselholt

 • Camilla Storgaard Mehlsen

 • Lars Klitmøller Christensen

 • Lise Schmidt Lauritzen

Stiftere

 • ApS HVKMD 5 NR. 555
 • A/S PSE NR. 1444
 • PEHSB ApS