CHÂTEAU D'AZANS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 10. maj 1986
 • CVR 10299683

Virksomheden CHÂTEAU D'AZANS A/S befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i København K. De blev etableret i 10. maj 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -689.784 DKK, mens den i 2022 var på 179.074 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.039.932 DKK.

I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Bjarne Hvidkjær.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.040’ DKK

-739%

Egenkapital

2.213’ DKK

-31%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.040’ DKK

-739%

Årets resultat

2023-1.039.932 DKK
2022-123.907 DKK
2021-131.661 DKK
202046.211 DKK
2019-68.070 DKK
2018215.568 DKK
2017-1.152.035 DKK
2016-495.983 DKK
2015-359.972 DKK
2014-40.543 DKK
2013-55.436 DKK
2012251.166 DKK

Likviditetsgrad

8 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-16 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

40 %

-30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.512’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-690’ DKK

-485%

Gældsforpligtelser

3.299’ DKK

Tilgodehavende

208’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -690’
  -142’
  -61’
  -
  -893’
  -
  -147’
  -
  -147’
  -1.040’
  -
  -1.040’
  -
  -1.040’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  25’
  -
  5.304’
  -
  -
  -
  -
  5.304’
  -
  53’
  -
  4’
  151’
  208’
  5.512’
  2.974’
  -761’
  -
  -
  2.213’
  -
  2.213’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  856’
  -
  -
  1.391’
  -
  64’
  88’
  2.443’
  5.512’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHÂTEAU D'AZANS A/S 25.11.2006
CHATEAU D'AZAN A/S 10.05.1986 24.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Nikolajgade 22 · DK-1068 København K 28.03.2019
Islands Brygge 3 · DK-2300 København S 09.10.2018 27.03.2019
Islands Brygge 3 · DK-2300 København S 23.10.2015 08.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.10.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.09.2010
980000 Uoplyst 10.05.1986 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-11 11.01.2024
2022-12-19 19.12.2022 10.01.2024
2020-12-14 14.12.2020 18.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.973.500 DKK 11.01.2024
2.940.500 DKK 19.12.2022 10.01.2024
2.898.000 DKK 14.12.2020 18.12.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen 30.11.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Hanne Ellegaard Hvidtfeldt 26.11.2022
Lars Nordborg Bang 02.11.2022
Ole Haag 14.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Niels Krarup-Hansen 01.01.2013
Jørgen Dines Larsen 26.11.2011 01.01.2013
Carsten Skovbro 09.12.2009 26.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHÂTEAU D'AZANS A/S

Nikolajgade 22
1068 København K

CVR

10299683

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10. maj 1986

P-nummer

1003813245

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

slottet@chateau-d-azans.dk

Telefon

33115030

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og drift af ejendommen "Chateau D'Azan", 2 Rue Charles Blind, 39100 Dole, cadastre BZ nr. 2 og nr. 135, areal ca. 27.838 m2, Frankrig, og anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen

Registeret kapital

2.973.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej