VEJRUP EL-SERVICE A/S

OPLØST EFTER FUSION
 • A/S
 • Etableret 25. jun. 1986
 • CVR 10273676

Virksomheden VEJRUP EL-SERVICE A/S befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Bramming. De blev etableret i 25. juni 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 3.926.942 DKK, mens den i 2020 var på 4.417.628 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 445.856 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

446’ DKK

-6%

Egenkapital

1.664’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

572’ DKK

-6%

Årets resultat

2021445.856 DKK
2020474.681 DKK
2019243.062 DKK
2018843.779 DKK
20171.067.375 DKK
20161.349.866 DKK
20152.147.943 DKK
20141.250.770 DKK
2013-742.019 DKK
2012740.073 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

16 %

+1%
God

Soliditetsgrad

46 %

+50%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.611’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

3.927’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

1.764’ DKK

-32%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  3.927’
  -3.271’
  -68’
  -
  588’
  0
  -17’
  -
  -16’
  572’
  -
  572’
  -
  446’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  7’
  44’
  -
  51’
  -
  -
  -
  -
  51’
  1.195’
  467’
  -
  -
  548’
  -
  3.611’
  500’
  764’
  400’
  -
  1.664’
  -
  1.664’
  183’
  183’
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  3’
  103’
  422’
  909’
  1.764’
  3.611’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VEJRUP EL-SERVICE A/S 25.06.1986 15.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Thøgers Mark 2 · DK-6740 Bramming 28.11.2011 15.03.2022
Thøgers Mark 2 · DK-6740 Bramming 25.06.1986 27.11.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 01.01.2008 15.03.2022
453100 El-installation 25.06.1986 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-09 09.11.2018 15.03.2022
1992-11-02 02.11.1992 08.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 18.11.1992 15.03.2022
300.000 DKK 30.08.1987 17.11.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse 02.11.1992 15.03.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Edgar Hansen 08.11.2018 15.03.2022
Søren Jakobsen 08.11.2018 15.03.2022
Hans Kristian Kristiansen 04.10.2016 15.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Hans Kristian Kristiansen 19.10.2018 15.03.2022
Kjeld Iskov Hougaard 25.06.1986 19.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kjeld Iskov Hougaard 23.11.2017 08.11.2018
Hans Kristian Kristiansen 23.11.2017 15.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VEJRUP EL-SERVICE A/S

Thøgers Mark 2
6740 Bramming

CVR

10273676

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

25. juni 1986

P-nummer

1000047750

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er forhandling og reparation af el-apparaturer og anden hermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-