HK ELECTRIC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2003
 • CVR 10155029

Virksomheden HK ELECTRIC ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 16. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.807 DKK, mens den i 2022 var på -11.278 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.308 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Voigt Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+80%

Egenkapital

-143’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+77%

Årets resultat

2023-5.308 DKK
2022-26.652 DKK
2021-133.738 DKK
2020-601.089 DKK
2019140.806 DKK
2018246.809 DKK
201782.353 DKK
2016244.190 DKK
201537.421 DKK
2014-216.104 DKK
201332.553 DKK
2012544.529 DKK

Likviditetsgrad

36 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-8 %

-44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-177 %

-149%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

81’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+40%

Gældsforpligtelser

223’ DKK

Tilgodehavende

81’ DKK

-58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -2’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  44’
  -
  0
  81’
  81’
  125’
  -268’
  -
  -
  -143’
  -
  -143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  223’
  81’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HK ELECTRIC ApS 28.11.2008
HK CONSULT HOLDING ApS 16.12.2003 27.11.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ledreborg Alle 118B · DK-4000 Roskilde 09.09.2019
Toftevej 4 · DK-4140 Borup 08.12.2008 08.09.2019
Stationspladsen 12 · DK-4690 Haslev 01.01.2007 07.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 08.12.2008
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 01.01.2008 07.12.2008
711000 Biludlejning 16.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-23 23.10.2017
2008-11-28 28.11.2008 22.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.12.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.10.2017
Selskabet tegnes af Selskabet tegnes en direktør. 28.11.2008 22.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Voigt Kristensen 16.12.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Voigt Kristensen 28.11.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HK ELECTRIC ApS

Ledreborg Alle 118
4000 Roskilde

CVR

10155029

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2003

P-nummer

1010272307

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel- og produktionsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-