BINDZUS TRADING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 1986
 • CVR 10144248

Virksomheden BINDZUS TRADING ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med tekstiler" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 7. marts 1986 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 6.461 DKK, mens den i 2022 var på -34.618 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.346 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

+111%

Egenkapital

1.025’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

4’ DKK

+111%

Årets resultat

20234.346 DKK
2022-40.715 DKK
2021368.220 DKK
2020187.890 DKK
201949.696 DKK
2018-159.438 DKK
2017-13.401 DKK
201671.658 DKK
201527.846 DKK
2014142.931 DKK
201320.693 DKK
2012-76.668 DKK

Likviditetsgrad

22.583 %

+490%
God

Afkastningsgrad

1 %

+119%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.031’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

+119%

Gældsforpligtelser

6’ DKK

Tilgodehavende

770’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  6’
  -
  -
  -
  6’
  2’
  -4’
  -
  -2’
  4’
  -
  4’
  -
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  262’
  262’
  -
  19’
  -
  -
  751’
  770’
  1.031’
  125’
  841’
  59’
  -
  1.025’
  -
  1.025’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  1.031’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BINDZUS TRADING ApS 16.05.1991
BINDZUS-INVEST ApS 07.03.1986 15.05.1991

Adresse

Adresse Fra Til
Lindskovvej 13 · DK-9000 Aalborg 02.01.2023
Lindskovvej 13 · DK-9000 Aalborg 09.03.2020 01.01.2023
Lindskovvej 13 · DK-9000 Aalborg 26.09.2005 08.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
464100 Engroshandel med tekstiler 01.01.2008
514100 Engroshandel med tekstiler 18.10.1999 31.12.2007
741490 Anden virksomhedsrådgivning 07.03.1986 17.10.1999

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-18 18.08.2016
2011-11-30 30.11.2011 17.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.01.1997
80.000 DKK 15.05.1991 01.01.1997
80.000 DKK 30.08.1987 14.05.1991

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Ernst Bindzus 07.03.1986

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ernst Bindzus 01.01.1990

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BINDZUS TRADING ApS

Lindskovvej 13
9000 Aalborg

CVR

10144248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 1986

P-nummer

1000025267

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464100
Engroshandel med tekstiler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bindzus@hotmail.com

Telefon

21780813

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er primært at drive investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er sekundært at drive konsulentvirksomhed og handelsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-