ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. apr. 2003
 • CVR 10133068

Virksomheden ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 2. april 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.604 DKK, mens den i 2022 var på -4.144 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 159.501 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

160’ DKK

+88%

Egenkapital

5.438’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

180’ DKK

+74%

Årets resultat

2023159.501 DKK
202285.065 DKK
2021152.165 DKK
2020-36.639 DKK
2019326.724 DKK
2018447.630 DKK
2017106.089 DKK
2016492.717 DKK
2015404.601 DKK
2014534.972 DKK
201362.711 DKK
2012180.535 DKK

Likviditetsgrad

4.757 %

+8%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.999’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.687’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  97’
  0
  -
  97’
  180’
  -
  180’
  -21’
  160’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.312’
  -
  -
  3.312’
  3.312’
  -
  -
  2.542’
  -
  133’
  2.687’
  5.999’
  128’
  4.180’
  61’
  -
  5.438’
  -
  5.438’
  -
  504’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  56’
  5.999’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS 02.04.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Sundvej 3 · DK-8700 Horsens 14.02.2023
Tobaksgården 3 · DK-8700 Horsens 11.12.2019 13.02.2023
Tobaksgården 3 · DK-8700 Horsens 25.09.2003 10.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 02.04.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-09-25 25.09.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
127.500 DKK 02.04.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.09.2003

Direktører

Navn Fra Til
Anders Hedeager 02.04.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Hedeager 02.04.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANDERS HEDEAGER HOLDING ApS

Sundvej 3
8700 Horsens

CVR

10133068

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. april 2003

P-nummer

1009810443

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86787733

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirskomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

127.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-