AKU DYREKLINIK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 1985
 • CVR 10112079

Virksomheden AKU DYREKLINIK ApS befinder sig i branchen "Dyrlæger" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 20. december 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -38.582 DKK, mens den i 2022 var på 783.740 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -125.120 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Inger Christine Stilling.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-125’ DKK

-120%

Egenkapital

585’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-125’ DKK

-118%

Årets resultat

2023-125.120 DKK
2022616.332 DKK
2021-42.970 DKK
202063.938 DKK
201931.141 DKK
201866.016 DKK
201734.174 DKK
201628.978 DKK
201542.137 DKK
201457.950 DKK
201349.493 DKK
201243.909 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

-18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.752’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

93’ DKK

-96%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -39’
  -51’
  -26’
  -
  -115’
  -
  -
  -
  -
  -125’
  -
  -125’
  -
  -125’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  85’
  -
  2.659’
  -
  -
  -
  -
  2.659’
  -
  -
  -
  6’
  87’
  93’
  2.752’
  125’
  460’
  -
  -
  585’
  -
  585’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.672’
  2.168’
  2.752’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKU DYREKLINIK ApS 04.03.1993
DYRLÆGERNE INGER STILLING OG JAN SCHMIDT POULSEN ApS 20.12.1985 03.03.1993

Adresse

Adresse Fra Til
Turøvej 25 · DK-4100 Ringsted 30.06.2022
Nyhusvej 1 · DK-4632 Bjæverskov 07.04.2022 29.06.2022
Nyhusvej 3 · DK-4632 Bjæverskov 01.01.2007 06.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
750000 Dyrlæger 01.01.2008
852000 Dyrlæger 20.12.1985 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-09-27 27.09.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.12.1996
80.000 DKK 30.08.1987 29.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.09.2011

Direktører

Navn Fra Til
Inger Christine Stilling 20.12.1985
Jan Lanng Schmidt Poulsen 20.12.1985 05.01.1994

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inger Christine Stilling 20.12.1985

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKU DYREKLINIK ApS

Turøvej 25
4100 Ringsted

CVR

10112079

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 1985

P-nummer

1000019827

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

750000
Dyrlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

56828202

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive dyreklinik og landbrug samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-