LIV I FJELSTERVANG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2001
 • CVR 10080363

Virksomheden LIV I FJELSTERVANG ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Kibæk. De blev etableret i 21. november 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 173.641 DKK, mens den i 2022 var på 154.060 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 51.163 DKK.

I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Bjarne Svendsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

51’ DKK

-30%

Egenkapital

1.123’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

70’ DKK

-26%

Årets resultat

202351.163 DKK
202273.581 DKK
202167.934 DKK
202085.969 DKK
201935.576 DKK
201894.490 DKK
201790.245 DKK
201631.375 DKK
201526.442 DKK
20141.437 DKK
201311.247 DKK
201219.570 DKK

Likviditetsgrad

45 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+15%
Svag

Soliditetsgrad

42 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.670’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

174’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

1.515’ DKK

-3%

Tilgodehavende

70’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  174’
  -
  -22’
  -
  152’
  0
  -82’
  -
  -82’
  70’
  -
  70’
  -19’
  51’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.601’
  -
  -
  -
  -
  2.601’
  -
  -
  -
  -
  59’
  70’
  2.670’
  514’
  609’
  -
  -
  1.123’
  -
  1.123’
  33’
  33’
  -
  -
  -
  -
  1.361’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  154’
  2.670’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIV I FJELSTERVANG ApS 21.11.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Troldhedevej 26 · DK-6933 Kibæk 03.07.2023
Troldhedevej 26 · DK-6933 Kibæk 20.06.2023 02.07.2023
Haunstrupvej 7 · DK-6933 Kibæk 20.08.2016 19.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.12.2001 31.12.2007
980000 Uoplyst 21.11.2001 30.11.2001

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-24 24.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
514.000 DKK 12.05.2003
225.000 DKK 21.11.2001 11.05.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening 24.05.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dennis Tambjerg Albertsen 11.05.2023
Bjarne Svendsen 12.05.2022
Bent Korsholm Madsen 12.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Svendsen 11.05.2023
Jesper Møller Josefsen 12.05.2022
Jesper Møller Josefsen 12.05.2022 11.05.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIV I FJELSTERVANG ApS

Troldhedevej 26
6933 Kibæk

CVR

10080363

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2001

P-nummer

1008819226

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bentkorsholmm@gmail.com

Telefon

22800087

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fastejendom til såvel bolig- som erhvervsformål og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

Registeret kapital

514.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja