Brian Kevin Hedensted

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Brian Kevin Hedensted

Brian Kevin Hedensted startede sin erhvervskarriere i Hedensted VVS ApS tilbage i 2021. I dag er Brian aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Brian bl.a. direktor hos Brian Hedensted Holding ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 95.958 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Brian 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

Hedensted VVS ApS ›

Største overskud

286’ DKK Hedensted VVS ApS ›

Laveste overskud

96’ DKK Brian Hedensted Holding ApS ›

Største egenkapital

1.185’ DKK Hedensted VVS ApS ›

Direktørposter

Brian Hedensted Holding ApS ›

Direktør

Siden:  22.06.2021

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

96’  DKK

Hedensted VVS ApS ›

Direktør

Siden:  18.06.2021

Ansatte

2

Datterselskaber

0

+1%

Resultat før skat

286’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

Hedensted VVS ApS ›

Reel ejer

Siden:  18.06.2021

+1%

Resultat før skat

373’  DKK

Ejerandel

100 %

Brian Hedensted Holding ApS ›

Reel ejer

Siden:  22.06.2021

0%

Resultat før skat

96’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret