BENT SØRENSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 1977
 • CVR 81097410

Virksomheden BENT SØRENSEN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 1. april 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.469 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-1%

Egenkapital

169’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-1%

Årets resultat

2022-8.469 DKK
2021-8.361 DKK
2020-25 DKK
2019-37.988 DKK
2018-37.831 DKK
2017-90.000 DKK
201671.259 DKK
2015-76.348 DKK
201413.870 DKK
2013-143.317 DKK
2012-7.488 DKK

Likviditetsgrad

190 %

-5%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

47 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

357’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

357’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  357’
  -
  -
  -
  -
  357’
  357’
  200’
  -31’
  -
  -
  169’
  -
  169’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  187’
  357’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BENT SØRENSEN ApS 30.06.2004
SØRENSEN AUTOMOBILER. HELSINGE ApS 27.11.1996 29.06.2004
SØRENSEN TRADING ApS 29.04.1992 26.11.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Tofte Industri 1 · DK-3200 Helsinge 01.01.2007
Tofte Industri 1 · DK-3200 Helsinge 01.04.1977 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 28.12.2020
980000 Uoplyst 18.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-23 23.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 28.04.1992
80.000 DKK 30.08.1987 27.04.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 23.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Karl Bent Sørensen 01.04.1977
Jørgen Terkel Palle Møller 01.04.1977 28.04.1992

Legalle ejere

Navn Fra Til
Karl Bent Sørensen 14.05.1992

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karl Bent Sørensen 01.04.1977

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BENT SØRENSEN ApS

Tofte Industri 1
3200 Helsinge

CVR

81097410

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 1977

P-nummer

1002613624

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@opel-helsinge.dk

Telefon

48798500

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, finansiering og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-