Kaftek Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2022
 • CVR 43329642

Virksomheden Kaftek Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stenløse. De blev etableret i 15. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 183.456 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

183’ DKK

Egenkapital

1.058’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

183’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1.068’ DKK

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  183’
  -
  183’
  -
  183’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.068’
  -
  -
  1.068’
  1.068’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.068’
  50’
  -10’
  -
  -
  1.058’
  -
  1.058’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1.068’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kaftek Holding ApS 15.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Valborgvej 7 · DK-3660 Stenløse 15.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-15 15.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Martin Frederik Bloch 15.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Frederik Bloch 15.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kaftek Holding ApS

Valborgvej 7
3660 Stenløse

CVR

43329642

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2022

P-nummer

1028335365

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kaftek.dk

Telefon

93844884

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden i den forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-