ROTEMPCO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2022
 • CVR 43285262

Virksomheden ROTEMPCO ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Vinderup. De blev etableret i 25. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 674.458 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Philip le Fevre Kruse.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

674’ DKK

Egenkapital

714’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

868’ DKK

Likviditetsgrad

270 %

God

Afkastningsgrad

77 %

God

Soliditetsgrad

63 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1.134’ DKK

Bruttofortjeneste

1.068’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.134’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.068’
  -200’
  -
  -
  868’
  -
  0
  -
  0
  868’
  -
  868’
  -
  674’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  442’
  -
  -
  692’
  1.134’
  1.134’
  40’
  574’
  100’
  -
  714’
  -
  714’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  209’
  420’
  1.134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ROTEMPCO ApS 25.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Bjergbyvej 21 · DK-7830 Vinderup 25.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 25.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-25 25.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Philip le Fevre Kruse 25.05.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
ROTEMPCO holding ApS 25.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philip le Fevre Kruse 25.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ROTEMPCO ApS

Bjergbyvej 21
7830 Vinderup

CVR

43285262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2022

P-nummer

1028281958

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mazzoo@nautrup.com

Telefon

22340834

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-