MT-BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. apr. 2022
 • CVR 43221051

Virksomheden MT-BYG ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Herfølge. De blev etableret i 26. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 661 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

Egenkapital

41’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

6.270 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

Bruttofortjeneste

1’ DKK

Gældsforpligtelser

1’ DKK

Tilgodehavende

42’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  2’
  42’
  42’
  40’
  1’
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MT-BYG ApS 26.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vordingborgvej 92 · DK-4681 Herfølge 26.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 26.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-26 26.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Rasmus Beck Meilvang 11.04.2024
Mustafa Inanc 26.04.2022 11.04.2024
Mustafa Inanc 26.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Rasmus Beck Meilvang 11.04.2024
Mustafa Inanc 26.04.2022
Mustafa Inanc 26.04.2022 11.04.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MT-BYG ApS

Vordingborgvej 92
4681 Herfølge

CVR

43221051

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. april 2022

P-nummer

1028200915

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor håndværker faget samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-