DIFI Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2022
 • CVR 42996432

Virksomheden DIFI Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 19. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

13’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

13’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  13’
  13’
  -
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DIFI Holding ApS 19.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Voldby Hedevej 40 · DK-8450 Hammel 19.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-19 19.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Finn Nors Jensen 19.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Nors Jensen 19.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DIFI Holding ApS

Voldby Hedevej 40
8450 Hammel

CVR

42996432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2022

P-nummer

1027925681

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-