TMAC Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2022
 • CVR 42975184

Virksomheden TMAC Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 12. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.146 DKK, mens den i 2022 var på -1.498 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.794 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+11%

Egenkapital

740’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+11%

Årets resultat

2023-4.794 DKK
2022-5.383 DKK

Likviditetsgrad

7.611 %

-78%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

750’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-310%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

750’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -1’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  0
  750’
  750’
  750’
  -10’
  -
  -
  740’
  -
  740’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  750’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TMAC Holding ApS 12.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tjørnevænget 26 · DK-2800 Kongens Lyngby 12.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-12 12.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
750.000 DKK 12.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Theis Bayer Mackeprang 12.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Theis Bayer Mackeprang 12.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TMAC Holding ApS

Tjørnevænget 26
2800 Kongens Lyngby

CVR

42975184

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2022

P-nummer

1027899532

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

750.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-