XICO PLEASURE APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. okt. 2021
 • CVR 42782483

Virksomheden XICO PLEASURE APS befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 21. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.849 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-28’ DKK

Egenkapital

12’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

Likviditetsgrad

108 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-15 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

7 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

169’ DKK

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

169’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -27’
  -
  -27’
  -1’
  -28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  0
  -
  -
  100’
  169’
  169’
  40’
  -28’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  157’
  169’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
XICO PLEASURE APS 21.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Klinkbjerg 28C · DK-6200 Aabenraa 21.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
463420 Engroshandel med vin og spiritus 21.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-21 21.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 21.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Balleby Larsen 21.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Balleby Larsen 21.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

XICO PLEASURE APS

Klinkbjerg 28
6200 Aabenraa

CVR

42782483

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. oktober 2021

P-nummer

1027662095

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463420
Engroshandel med vin og spiritus

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med import og handel med vin og arrangere rejser og events, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-