AH Solution ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2021
 • CVR 42497592

Virksomheden AH Solution ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 28. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.996 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ahmad Mahmoud Hammoud.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

Egenkapital

22’ DKK

Omsætning

716’ DKK

Resultat før skat

-18’ DKK

Likviditetsgrad

54 %

Svag

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

8 %

Svag

Overskudsgrad

-2 %

Svag

Balance

287’ DKK

Bruttofortjeneste

512’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

143’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  716’
  512’
  -502’
  -25’
  203’
  -15’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -18’
  -
  -18’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  75’
  -
  144’
  -
  -
  -
  -
  144’
  17’
  -
  -
  -
  126’
  143’
  287’
  40’
  -18’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  -
  265’
  287’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AH Solution ApS 28.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kochsgade 31D · DK-5000 Odense C 29.03.2023
Mageløs 7 · DK-5000 Odense C 31.08.2022 28.03.2023
Albanigade 54B · DK-5000 Odense C 25.07.2022 30.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 29.03.2023
561010 Restauranter 28.06.2021 28.03.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-28 28.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ahmad Mahmoud Hammoud 28.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ahmad Mahmoud Hammoud 28.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AH Solution ApS

Kochsgade 31
5000 Odense C

CVR

42497592

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2021

P-nummer

1027298601

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hiato@yahoo.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-