Tømrermester Løje ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2021
 • CVR 42438634

Virksomheden Tømrermester Løje ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 28. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.977.746 DKK, mens den i 2021 var på 571.175 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.646 DKK.

Medarbejderstaben består af 26 personer, hvor direktionen bl.a. består af Nick Løje Maigaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

112’ DKK

+158%

Egenkapital

533’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

154’ DKK

+151%

Årets resultat

2022111.646 DKK
2021-193.159 DKK

Likviditetsgrad

106 %

+58%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

+135%
God

Soliditetsgrad

29 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.839’ DKK

+77%

Bruttofortjeneste

1.978’ DKK

+246%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.267’ DKK

+244%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.978’
  -1.679’
  -111’
  -
  187’
  -
  -33’
  -
  -33’
  154’
  -
  154’
  -42’
  112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  556’
  556’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  571’
  351’
  273’
  2’
  56’
  232’
  1.267’
  1.839’
  40’
  433’
  60’
  -
  533’
  -
  533’
  108’
  108’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  381’
  -
  1.198’
  1.839’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tømrermester Løje ApS 28.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vintappervej 47 · DK-4070 Kirke Hyllinge 04.05.2023
Landevejen 52A · DK-4060 Kirke Såby 07.12.2022 03.05.2023
Landevejen 52A · DK-4060 Kirke Såby 28.05.2021 06.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 28.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-02-14 14.02.2024
2021-05-28 28.05.2021 13.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
90.000 DKK 14.02.2024
40.000 DKK 28.05.2021 13.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 28.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nick Løje Maigaard 28.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nick Løje Maigaard 28.05.2021 13.02.2024
Nick Løje Maigaard 28.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tømrermester Løje ApS

Vintappervej 47
4070 Kirke Hyllinge

CVR

42438634

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2021

P-nummer

1027227410

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Kontakt@tmløje.dk

Telefon

60466462

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

90.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

26

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-