Imert Music ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2020
 • CVR 41939966

Virksomheden Imert Music ApS befinder sig i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 13. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -60.669 DKK, mens den i 2021 var på -17.316 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -44.457 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-44’ DKK

-181%

Egenkapital

40’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-57’ DKK

-181%

Årets resultat

2022-44.457 DKK
2021-15.803 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-141 %

-142%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-61’ DKK

-250%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -61’
  -
  -4’
  -
  -56’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -57’
  -
  -57’
  -13’
  -44’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  20’
  40’
  40’
  50’
  -60’
  -
  50’
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Imert Music ApS 13.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bårsevej 28 · DK-2650 Hvidovre 13.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 13.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-13 13.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Remi Thomsen 01.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Remi Thomsen 13.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Imert Music ApS

Bårsevej 28
2650 Hvidovre

CVR

41939966

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2020

P-nummer

1026581997

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Imert Live ApS
 • Imert Records ApS

Branchekode

592000
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-