ASTROkiosk ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2020
 • CVR 41903473

Virksomheden ASTROkiosk ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i København S. De blev etableret i 19. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.469 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

Egenkapital

32’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

Likviditetsgrad

374 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -1’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  7’
  -
  1’
  20’
  43’
  43’
  40’
  -8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  12’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASTROkiosk ApS 19.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Markmandsgade 2 · DK-2300 København S 19.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 19.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-19 19.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 06.09.2023 20.09.2023
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. 19.11.2020 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Elizabeth Rønn Zuschlag 19.11.2020 15.08.2023
Sofie Holst Nyvold 19.11.2020
Elizabeth Rønn Zuschlag 19.11.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elizabeth Rønn Zuschlag 19.11.2020
Sofie Holst Nyvold 19.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ASTROkiosk ApS

Markmandsgade 2
2300 København S

CVR

41903473

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2020

P-nummer

1026537815

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sofie@sofstudio.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og udnytte trends indenfor modeindustrien samt skabe og afsætte produkter indenfor modeindustrien via digital markedsføring.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-