OneTech Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2020
 • CVR 41706147

Virksomheden OneTech Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 14. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.988 DKK, mens den i 2022 var på -11.199 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.704.877 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.705’ DKK

+45%

Egenkapital

5.977’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.700’ DKK

+46%

Årets resultat

20231.704.877 DKK
20221.173.220 DKK
20211.851.992 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+17%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.822’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

882’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -37’
  1.741’
  1.710’
  1.700’
  -
  1.700’
  -5’
  1.705’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.940’
  -
  -
  5.940’
  5.940’
  -
  -
  90’
  447’
  124’
  882’
  6.822’
  40’
  5.189’
  61’
  -
  5.977’
  -
  5.977’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  839’
  -
  -
  -
  6’
  -
  845’
  6.822’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OneTech Holding ApS 14.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Huslodsvej 29 · DK-7000 Fredericia 14.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-14 14.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Herlufsen 14.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Herlufsen 14.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OneTech Holding ApS

Huslodsvej 29
7000 Fredericia

CVR

41706147

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2020

P-nummer

1026298306

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueadministration samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-