Brdr. Skødebjerg Ejendomsservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jul. 2020
 • CVR 41548347

Virksomheden Brdr. Skødebjerg Ejendomsservice ApS befinder sig i branchen "Vinduespolering" og har adresse i Grindsted. De blev etableret i 28. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 82.780 DKK, mens den i 2021 var på 546.432 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.599 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Kristian Skjødebjerg Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+202%

Egenkapital

50’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

+202%

Årets resultat

202210.599 DKK
2021-10.366 DKK

Likviditetsgrad

310 %

+157%
God

Afkastningsgrad

24 %

+377%
God

Soliditetsgrad

75 %

+122%
God

Overskudsgrad

-

Balance

67’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

83’ DKK

-85%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

52’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  83’
  -58’
  -9’
  -
  16’
  -
  -3’
  -
  -3’
  14’
  -
  14’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  5’
  -
  -
  47’
  52’
  67’
  50’
  0
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  5’
  17’
  67’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Brdr. Skødebjerg Ejendomsservice ApS 28.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Horsbølvej 19 · DK-7200 Grindsted 21.01.2022
Klosterhedevej 13 · DK-7200 Grindsted 28.07.2020 20.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
812210 Vinduespolering 28.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-28 28.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jens Kristian Skjødebjerg Kristensen 28.07.2020
Mads Skødebjerg Kristensen 28.07.2020 20.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Skødebjerg Kristensen 28.07.2020 20.01.2022
Jens Kristian Skjødebjerg Kristensen 28.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Brdr. Skødebjerg Ejendomsservice ApS

Horsbølvej 19
7200 Grindsted

CVR

41548347

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juli 2020

P-nummer

1026073894

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Brdr. Skødebjerg ApS

Branchekode

812210
Vinduespolering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja