Iben Nybjerg Holding ApS

OPLØST EFTER FUSION
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2020
 • CVR 41462949

Virksomheden Iben Nybjerg Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 19. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 4.850 DKK, mens den i 2020 var på -5.245 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.849 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

+192%

Egenkapital

60’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

+192%

Årets resultat

20214.849 DKK
2020-5.261 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

14 %

+69%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

427’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

+192%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  5’
  -
  5’
  -
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  420’
  420’
  -
  -
  -
  -
  0
  8’
  427’
  41’
  19’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  368’
  368’
  427’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Iben Nybjerg Holding ApS 01.10.2021 18.10.2023
Iben Nybjerg Holding ApS 19.06.2020 20.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Læsøvej 4 · DK-4000 Roskilde 01.10.2021 18.10.2023
Læsøvej 4 · DK-4000 Roskilde 19.06.2020 20.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.10.2021 18.10.2023
643030 Investeringsselskaber 19.06.2020 20.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-25 25.10.2021 18.10.2023
2020-08-20 01.10.2021 24.10.2021
2020-08-20 20.08.2020 20.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
41.000 DKK 08.11.2021 18.10.2023
40.000 DKK 01.10.2021 07.11.2021
40.000 DKK 19.06.2020 20.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.10.2021 15.08.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 19.06.2020 31.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg 29.10.2021
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg 29.10.2021 15.08.2023
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg 19.06.2020 31.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg 01.10.2021
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg 01.10.2021 18.10.2023
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg 19.06.2020 20.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Iben Nybjerg Holding ApS

Læsøvej 4
4000 Roskilde

CVR

41462949

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2020

P-nummer

1025965813

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

41.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-