Amacum ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2020
 • CVR 41259604

Virksomheden Amacum ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 25. marts 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.750 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 296.271 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

296’ DKK

+196%

Egenkapital

381’ DKK

+66%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

295’ DKK

+195%

Årets resultat

2022296.271 DKK
2021100.000 DKK

Likviditetsgrad

298 %

God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

530’ DKK

+131%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

446’ DKK

+346%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  300’
  300’
  295’
  -
  295’
  -
  296’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  -
  -
  85’
  85’
  -
  -
  -
  -
  299’
  446’
  530’
  40’
  341’
  -
  -
  381’
  -
  381’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  150’
  530’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Amacum ApS 25.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Backersvej 179 · DK-2300 København S 25.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-25 25.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 25.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Jakobsen 02.04.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Jakobsen 25.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Amacum ApS

Backersvej 179
2300 København S

CVR

41259604

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2020

P-nummer

1025690911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-