LKWH Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2020
 • CVR 41243589

Virksomheden LKWH Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvalsø. De blev etableret i 10. marts 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.656 DKK, mens den i 2021 var på -12.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -275 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-104%

Egenkapital

47’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-104%

Årets resultat

2022-275 DKK
20217.595 DKK

Likviditetsgrad

310 %

+109%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

+55%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+79%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

29’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  3’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  28’
  -
  -
  -
  -
  4’
  29’
  57’
  40’
  7’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  9’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LKWH Holding ApS 10.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hyllegårdsvej 10 · DK-4330 Hvalsø 10.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-10 10.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 10.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Weber-Hovendahl 10.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Weber-Hovendahl 10.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LKWH Holding ApS

Hyllegårdsvej 10
4330 Hvalsø

CVR

41243589

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2020

P-nummer

1025667332

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

LWH@labsoluz.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-