Vitus & Mads ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2020
 • CVR 41121351

Virksomheden Vitus & Mads ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 29. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 658.750 DKK, mens den i 2021 var på 662.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 509.876 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

510’ DKK

-1%

Egenkapital

582’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

654’ DKK

-1%

Årets resultat

2022509.876 DKK
2021514.460 DKK
2020417.343 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

86 %

+17%
God

Soliditetsgrad

76 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

765’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

659’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

757’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  659’
  -
  -
  -
  659’
  -
  -
  -
  -
  654’
  -
  654’
  -144’
  510’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  757’
  757’
  765’
  40’
  142’
  400’
  -
  582’
  -
  582’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  169’
  -
  765’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vitus & Mads ApS 29.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dronning Ingeborgs Vej 20 · DK-4000 Roskilde 29.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 29.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-29 29.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 29.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mads Bechgaard 29.01.2020
Vitus Bagge Nielsen 29.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Bechgaard 29.01.2020
Vitus Bagge Nielsen 29.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vitus & Mads ApS

Dronning Ingeborgs Vej 20
4000 Roskilde

CVR

41121351

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2020

P-nummer

1025502775

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-