Buhl Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2020
 • CVR 41077352

Virksomheden Buhl Consulting ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 13. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.862 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Sara Buhl Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

Egenkapital

140’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

121’ DKK

Likviditetsgrad

133 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

31 %

God

Soliditetsgrad

35 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

403’ DKK

Bruttofortjeneste

1.153’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

351’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.153’
  -
  -68’
  -
  124’
  -
  -3’
  -
  -3’
  121’
  -
  121’
  -31’
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  39’
  39’
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  52’
  4’
  247’
  -
  9’
  90’
  351’
  403’
  50’
  90’
  -
  -
  140’
  -
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  42’
  263’
  403’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Buhl Consulting ApS 13.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strøbyvej 13 · DK-2650 Hvidovre 13.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 13.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-26 26.11.2020
2020-01-13 13.01.2020 25.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 13.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Sara Buhl Jensen 13.01.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
S.Buhl Holding ApS 13.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sara Buhl Jensen 13.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Buhl Consulting ApS

Strøbyvej 13
2650 Hvidovre

CVR

41077352

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2020

P-nummer

1025423611

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Buhl Digital ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

buhlsara@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

skabets formål er drift af konsulent virksomhed inden for IT samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-