TheFablabs ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. nov. 2019
 • CVR 40955836

Virksomheden TheFablabs ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Skals. De blev etableret i 22. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.494 DKK, mens den i 2022 var på -30.899 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.581 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-53’ DKK

-1%

Egenkapital

-131’ DKK

-67%

Omsætning

-

Resultat før skat

-35’ DKK

+32%

Årets resultat

2023-52.581 DKK
2022-52.294 DKK
2021-66.149 DKK

Likviditetsgrad

49 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-22 %

+32%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-102 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

128’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

+47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

128’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -16’
  -
  -11’
  -
  -28’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -35’
  -
  -35’
  -17’
  -53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  4’
  -
  128’
  128’
  40’
  -171’
  -
  -
  -131’
  -
  -131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  17’
  154’
  259’
  128’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TheFablabs ApS 06.01.2020
TheWoofPack.dk ApS 22.11.2019 05.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vievej 5 · DK-8832 Skals 17.10.2023
Vievej 5 · DK-8832 Skals 22.11.2019 16.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 22.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-06 06.01.2020
2019-11-22 22.11.2019 05.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christina Pape 22.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christina Pape 22.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TheFablabs ApS

Vievej 5
8832 Skals

CVR

40955836

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 2019

P-nummer

1025262359

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af helse- og animalske pro-dukter samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-