PV Holding Herning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2019
 • CVR 40837183

Virksomheden PV Holding Herning ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 3. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 4.888 DKK, mens den i 2022 var på 30.127 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.295 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-113%

Egenkapital

50’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-106%

Årets resultat

2023-5.295 DKK
202241.673 DKK
202164.330 DKK
20204.024 DKK

Likviditetsgrad

252 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

9 %

-57%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+141%
God

Overskudsgrad

-

Balance

55’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-84%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -2’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  42’
  42’
  -
  -
  -
  8’
  5’
  13’
  55’
  40’
  10’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  55’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PV Holding Herning ApS 03.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Valdemarsvej 121 · DK-7400 Herning 03.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-03 03.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Pia Villadsen 03.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pia Villadsen 03.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PV Holding Herning ApS

Valdemarsvej 121
7400 Herning

CVR

40837183

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2019

P-nummer

1025103722

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-