Verdens Løn ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2019
 • CVR 40666893

Virksomheden Verdens Løn ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 22. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.922 DKK, mens den i 2022 var på -127.655 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -380.260 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-380’ DKK

< -999%

Egenkapital

5.830’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-380’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-380.260 DKK
202222.359 DKK
20215.156.619 DKK
2020840.373 DKK
2019316.538 DKK

Likviditetsgrad

7.015 %

+182%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.886’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

+88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.870’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  7’
  -
  -
  7’
  -380’
  -
  -380’
  -
  -380’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.016’
  2.016’
  -
  -
  -
  -
  3.864’
  3.870’
  5.886’
  40’
  4.171’
  122’
  -
  5.830’
  -
  5.830’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  55’
  5.886’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Verdens Løn ApS 22.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kongensvej 13 · DK-2000 Frederiksberg 11.03.2021
Kongensvej 13 · DK-2000 Frederiksberg 22.05.2019 10.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-22 22.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Møller 22.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Møller 22.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Verdens Løn ApS

Kongensvej 13
2000 Frederiksberg

CVR

40666893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2019

P-nummer

1024881489

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingselskab samt udøve anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller