Nana Askov Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2019
 • CVR 40614532

Virksomheden Nana Askov Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 26. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.725 DKK, mens den i 2022 var på -6.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 107.930 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

108’ DKK

+391%

Egenkapital

150’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

104’ DKK

+378%

Årets resultat

2023107.930 DKK
2022-37.119 DKK
202184.327 DKK
202087.328 DKK
2019-68.487 DKK

Likviditetsgrad

14 %

+677%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

432’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

+758%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -1’
  113’
  113’
  104’
  -
  104’
  -4’
  108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  393’
  -
  -
  393’
  393’
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  432’
  40’
  1’
  105’
  -
  150’
  -
  150’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  184’
  -
  -
  -
  -
  71’
  281’
  432’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nana Askov Holding ApS 26.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Gærdebred 15 · DK-2300 København S 26.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-26 26.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Nana Askov 26.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nana Askov 26.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nana Askov Holding ApS

Gærdebred 15
2300 København S

CVR

40614532

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2019

P-nummer

1024819694

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-