Blom Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2019
 • CVR 40595848

Virksomheden Blom Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 20. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.201 DKK, mens den i 2022 var på -7.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.062 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+52%

Egenkapital

-33’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

+52%

Årets resultat

2023-8.062 DKK
2022-16.899 DKK
2021-17.219 DKK
2020-30.400 DKK

Likviditetsgrad

12 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-158 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-716 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  3’
  5’
  5’
  40’
  -73’
  -
  -
  -33’
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  5’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blom Ejendomme ApS 25.06.2020
MKE Anlæg ApS 20.06.2019 24.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Erik Banners Vej 11 · DK-4300 Holbæk 10.08.2023
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø 07.08.2023 09.08.2023
Hejrevej 12 · DK-4350 Ugerløse 20.06.2019 06.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 25.06.2020
429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 20.06.2019 24.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-25 25.06.2020
2019-06-20 20.06.2019 24.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michael Blom 20.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Blom 20.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blom Ejendomme ApS

Erik Banners Vej 11
4300 Holbæk

CVR

40595848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2019

P-nummer

1024797526

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

m.blom2630@gmail.com

Telefon

60601060

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, herunder at eje og udleje fast ejendom samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-