Dr. Østergaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. mar. 2019
 • CVR 40389393

Virksomheden Dr. Østergaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 28. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.040 DKK, mens den i 2021 var på -11.683 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.668 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+29%

Egenkapital

145’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

49’ DKK

Årets resultat

202248.668 DKK
202137.597 DKK
202020.190 DKK
2019-11.786 DKK

Likviditetsgrad

1.696 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+497%
God

Overskudsgrad

-

Balance

152’ DKK

-75%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

-78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -5’
  -
  -2’
  49’
  -
  49’
  -
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  3’
  44’
  127’
  152’
  50’
  95’
  -
  -
  145’
  -
  145’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  8’
  152’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dr. Østergaard Holding ApS 28.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vibevej 1 · DK-8240 Risskov 27.01.2020
Vibevej 1 · DK-8240 Risskov 28.03.2019 26.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-28 28.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Østergaard 28.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Østergaard 28.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dr. Østergaard Holding ApS

Vibevej 1
8240 Risskov

CVR

40389393

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. marts 2019

P-nummer

1024556197

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller