Industrial Defenica ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2019
 • CVR 40363874

Virksomheden Industrial Defenica ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København S. De blev etableret i 10. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 262.128 DKK, mens den i 2022 var på 26.731 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 262.128 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

262’ DKK

+881%

Egenkapital

349’ DKK

+302%

Omsætning

-

Resultat før skat

262’ DKK

+881%

Årets resultat

2023262.128 DKK
202226.731 DKK
202154.149 DKK
2020-128.118 DKK
2019-168.419 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

75 %

+144%
God

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

349’ DKK

+302%

Bruttofortjeneste

262’ DKK

+881%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

349’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  262’
  -
  -
  -
  262’
  -
  -
  -
  -
  262’
  -
  262’
  -
  262’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  349’
  349’
  349’
  60’
  289’
  -
  -
  349’
  -
  349’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Industrial Defenica ApS 10.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Njalsgade 76 · DK-2300 København S 08.09.2022
Njalsgade 76 · DK-2300 København S 12.04.2019 07.09.2022
Skolebakken 20 · DK-8700 Horsens 10.03.2019 11.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 10.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-03 03.03.2023
2019-03-10 10.03.2019 02.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 10.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 10.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Vingaard Frandsen 10.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Vingaard Frandsen 10.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Industrial Defenica ApS

Njalsgade 76
2300 København S

CVR

40363874

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2019

P-nummer

1024527952

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@defenica.com

Telefon

61244400

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med Industrial informationssikkerhed og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-