KruseControl Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2019
 • CVR 40315640

Virksomheden KruseControl Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Smørum. De blev etableret i 5. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 132.184 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

132’ DKK

> +999%

Egenkapital

171’ DKK

+338%

Omsætning

-

Resultat før skat

132’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023132.184 DKK
20227.028 DKK
2021-16.273 DKK
20206.953 DKK
201941.357 DKK

Likviditetsgrad

240 %

God

Afkastningsgrad

75 %

+855%
God

Soliditetsgrad

96 %

+301%
God

Overskudsgrad

-

Balance

177’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

6’ DKK

-95%

Tilgodehavende

15’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  8’
  132’
  0
  0
  -
  0
  132’
  -
  132’
  -
  132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  163’
  163’
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  177’
  40’
  131’
  -
  -
  171’
  -
  171’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  177’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KruseControl Holding ApS 04.10.2021
KruseControl Holding IVS 06.03.2019 03.10.2021
KruseKontrol Holding IVS 05.03.2019 05.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Rendebæksvej 11B · DK-2765 Smørum 05.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-04 04.10.2021
2019-03-06 06.03.2019 03.10.2021
2019-03-05 05.03.2019 05.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.10.2021
1 DKK 05.03.2019 03.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 05.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Kruse 05.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Kruse 05.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KruseControl Holding ApS

Rendebæksvej 11
2765 Smørum

CVR

40315640

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2019

P-nummer

1024471795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-