Njord-1967 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2018
 • CVR 40064168

Virksomheden Njord-1967 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vordingborg. De blev etableret i 3. december 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -418.993 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-419’ DKK

-152%

Egenkapital

804’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-437’ DKK

-154%

Årets resultat

2023-418.993 DKK
2022813.033 DKK
2021392.307 DKK
202066.719 DKK
2019123.095 DKK

Likviditetsgrad

1.065 %

+249%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-175%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

879’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

799’ DKK

+83%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -408’
  -408’
  -437’
  -
  -437’
  -18’
  -419’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  -
  79’
  79’
  -
  -
  -
  -
  138’
  799’
  879’
  40’
  703’
  61’
  -
  804’
  -
  804’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  3’
  -
  75’
  879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Njord-1967 Holding ApS 27.03.2021
AL Handel Holding ApS 23.03.2021 26.03.2021
AL Handel Holding IVS 03.12.2018 22.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Statenevej 69 · DK-4760 Vordingborg 11.06.2019
Rytsebækvej 1 · DK-4780 Stege 03.12.2018 10.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-27 27.03.2021
2021-03-23 23.03.2021 26.03.2021
2018-12-03 03.12.2018 22.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.03.2021
100 DKK 03.12.2018 22.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 03.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Anders Møller 03.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Møller 03.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Njord-1967 Holding ApS

Statenevej 69
4760 Vordingborg

CVR

40064168

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2018

P-nummer

1024180510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@hjelmby.com

Telefon

40421717

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt eje aktier/anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-