Horses Le Rêve ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2018
 • CVR 39968517

Virksomheden Horses Le Rêve ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Strøby. De blev etableret i 24. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 97.714 DKK, mens den i 2021 var på 204.602 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -902.212 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Katja Strandgaard Riberholdt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-902’ DKK

-97%

Egenkapital

-1.764’ DKK

-105%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.156’ DKK

-97%

Årets resultat

2022-902.212 DKK
2021-457.888 DKK
2020-431.163 DKK
2019-22.607 DKK

Likviditetsgrad

169 %

-48%
God

Afkastningsgrad

-69 %

-139%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-115 %

-128%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.528’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

98’ DKK

-52%

Gældsforpligtelser

3.277’ DKK

+28%

Tilgodehavende

707’ DKK

-44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  98’
  -710’
  -117’
  -
  -1.049’
  0
  -
  -
  0
  -1.156’
  -
  -1.156’
  -254’
  -902’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  319’
  -
  822’
  -
  -
  -
  -
  822’
  588’
  44’
  8’
  24’
  28’
  707’
  1.528’
  50’
  -1.814’
  -
  -
  -1.764’
  -
  -1.764’
  15’
  15’
  -
  -
  2.860’
  -
  2.860’
  -
  -
  -
  -
  25’
  392’
  417’
  1.528’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Horses Le Rêve ApS 24.10.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Klippingevej 6 · DK-4671 Strøby 10.09.2019
Søgade 11 · DK-6580 Vamdrup 24.10.2018 09.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 24.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-24 24.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Katja Strandgaard Riberholdt 24.10.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
CUFADAN EJENDOMME A/S 24.10.2018
CUFADAN INDUSTRI A/S 24.10.2018
K. Riberholdt Holding ApS 24.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Strandgaard 24.10.2018
Katja Strandgaard Riberholdt 24.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Horses Le Rêve ApS

Klippingevej 6
4671 Strøby

CVR

39968517

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2018

P-nummer

1024071711

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel med heste, undervisning i ridning samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-