KulturSupport ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. okt. 2018
 • CVR 39933101

Virksomheden KulturSupport ApS befinder sig i branchen "Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv." og har adresse i Thisted. De blev etableret i 5. oktober 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -40.161 DKK, mens den i 2021 var på 130.465 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.028 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

-142%

Egenkapital

59’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

-131%

Årets resultat

2022-42.028 DKK
2021101.029 DKK
202053.442 DKK
2019-21.756 DKK
2018-15.082 DKK

Likviditetsgrad

422 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

76 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

77’ DKK

-43%

Bruttofortjeneste

-40’ DKK

-131%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

77’ DKK

-43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -41’
  -
  -41’
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  69’
  77’
  77’
  40’
  19’
  -
  -
  59’
  -
  59’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  77’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KulturSupport ApS 08.10.2021
KulturSupport IVS 05.10.2018 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Østerbakken 3B · DK-7700 Thisted 11.09.2020
Østerbakken 3B · DK-7700 Thisted 05.10.2018 10.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 05.10.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2018-10-05 05.10.2018 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 05.10.2018 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 05.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Dragsbæk Poulsen 05.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Dragsbæk Poulsen 05.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KulturSupport ApS

Østerbakken 3
7700 Thisted

CVR

39933101

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. oktober 2018

P-nummer

1024033364

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900400
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thistedrytmus@live.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens hovedformål er, at servicere, understøtte og udvikle kulturlivet i Thy og på Mors. Dette gøres gennem forskellige støttefunktioner som salg, arrangement hjælp og markedsføring. Virksomhedens sekundære formål er, at afvikle koncerter og lign. arrangementer, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-