DT Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. sep. 2018
 • CVR 39864770

Virksomheden DT Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kerteminde. De blev etableret i 13. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -4.375 DKK, mens den i 2020 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -87.904 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-88’ DKK

+86%

Egenkapital

901’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-88’ DKK

+86%

Årets resultat

2021-87.904 DKK
2020-615.491 DKK
2019984.132 DKK
2018356.515 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.107’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -88’
  -
  -88’
  -
  -88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.107’
  -
  -
  1.107’
  1.107’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.107’
  50’
  -21’
  -
  -
  901’
  -
  901’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  206’
  1.107’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DT Invest ApS 13.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Odensevej 319 · DK-5300 Kerteminde 31.10.2018
Odensevej 319 · DK-5300 Kerteminde 13.09.2018 30.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-13 13.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.09.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 13.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Høj Andersen 13.09.2018
Danni Vikkelsø Pedersen 13.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Høj Andersen 13.09.2018
Danni Vikkelsø Pedersen 13.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DT Invest ApS

Odensevej 319
5300 Kerteminde

CVR

39864770

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. september 2018

P-nummer

1023956337

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringer samt anden hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller