Utiger ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. sep. 2018
 • CVR 39828871

Virksomheden Utiger ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 2. september 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.257 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.360 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-32%

Egenkapital

31’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-32%

Årets resultat

2022-3.360 DKK
2021-2.545 DKK
2020-1.216 DKK
2019-1.921 DKK
2018-9.336 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  34’
  40’
  -9’
  -
  -
  31’
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  3’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Utiger ApS 02.09.2021
Utiger IVS 02.09.2018 01.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Pakhusgården 28 · DK-5000 Odense C 04.12.2023
Teisensvej 2B · DK-5000 Odense C 02.09.2018 03.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 02.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-02 02.09.2021
2018-09-02 02.09.2018 01.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.09.2021
25.000 DKK 02.09.2018 01.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 02.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Utiger Voss 02.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Utiger Voss 02.09.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Utiger ApS

Pakhusgården 28
5000 Odense C

CVR

39828871

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. september 2018

P-nummer

1023915673

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Utiger Holding ApS

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@utiger.dk

Telefon

27614300

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. Selskabet vil ydermere drive rådgivende ingeniørvirksomhed eller teknisk bistand i øvrigt.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-