Qeqqani Asaasoq/Qalipaasoq ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2018
 • CVR 39627981

Virksomheden Qeqqani Asaasoq/Qalipaasoq ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Maniitsoq. De blev etableret i 4. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.867.985 DKK, mens den i 2021 var på 3.063.635 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 236.496 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

236’ DKK

-77%

Egenkapital

905’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

110’ DKK

-91%

Årets resultat

2022236.496 DKK
20211.035.209 DKK
2020588.510 DKK
2019621.539 DKK

Likviditetsgrad

66 %

-42%
Svag

Afkastningsgrad

6 %

-91%
Svag

Soliditetsgrad

42 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.136’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

2.868’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

1.192’ DKK

Tilgodehavende

624’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.868’
  -2.569’
  -181’
  -
  118’
  -2’
  -
  -
  -2’
  110’
  -
  110’
  -126’
  236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  548’
  -
  1.512’
  -
  -
  -
  -
  1.512’
  40’
  525’
  -
  59’
  0
  624’
  2.136’
  125’
  780’
  -
  -
  905’
  -
  905’
  39’
  39’
  -
  -
  -
  -
  240’
  -
  -
  148’
  -
  123’
  -
  952’
  2.136’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Qeqqani Asaasoq/Qalipaasoq ApS 04.06.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Imeqarfik 10 · GL-3912 Maniitsoq 04.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 04.06.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-04 04.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 04.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Marie Ramsøe 04.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marie Ramsøe 04.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Qeqqani Asaasoq/Qalipaasoq ApS

Imeqarfik 10
3912 Maniitsoq

CVR

39627981

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2018

P-nummer

1023683977

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

qeqqani.qalipaasoq@outlook.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive maler- og rengøringsvirksomhed og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-