Denjalic Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2018
 • CVR 39452480

Virksomheden Denjalic Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornsyld. De blev etableret i 27. marts 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.799.580 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.800’ DKK

+86%

Egenkapital

4.307’ DKK

+186%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.792’ DKK

+85%

Årets resultat

20212.799.580 DKK
20201.507.988 DKK
2019-919 DKK
2018-30.001 DKK

Likviditetsgrad

45 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

64 %

-35%
God

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.349’ DKK

+185%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  2.792’
  -
  -
  -
  -
  2.792’
  -
  2.792’
  -8’
  2.800’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.330’
  -
  -
  4.330’
  4.330’
  -
  -
  -
  -
  0
  19’
  4.349’
  40’
  -63’
  -
  -
  4.307’
  -
  4.307’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  4.349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Denjalic Holding ApS 07.10.2021
Denjalic Holding IVS 27.03.2018 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skovlunden 33 · DK-8783 Hornsyld 27.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2018-03-27 27.03.2018 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2021
1.000 DKK 27.03.2018 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 27.03.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jasmin Denjalic 27.03.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jasmin Denjalic 27.03.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Denjalic Holding ApS

Skovlunden 33
8783 Hornsyld

CVR

39452480

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2018

P-nummer

1023482262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-