Equia ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. feb. 2018
 • CVR 39349523

Virksomheden Equia ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 19. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.852 DKK, mens den i 2022 var på -31.802 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 339.984 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

340’ DKK

+157%

Egenkapital

2.517’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

418’ DKK

+890%

Årets resultat

2023339.984 DKK
2022132.282 DKK
2021921.203 DKK
2020542.971 DKK
2019668.968 DKK
201898.139 DKK

Likviditetsgrad

624 %

+151%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.922’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.527’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  373’
  -
  -
  373’
  418’
  -
  418’
  -78’
  340’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  395’
  -
  -
  395’
  395’
  -
  -
  -
  -
  336’
  2.527’
  2.922’
  50’
  2.349’
  118’
  -
  2.517’
  -
  2.517’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  311’
  -
  -
  -
  6’
  -
  405’
  2.922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Equia ApS 19.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Nordre Frihavnsgade 13A · DK-2100 København Ø 19.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.03.2018
642010 Finansielle holdingselskaber 19.02.2018 21.03.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-19 19.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. 19.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Torben Lykke Laursen 19.02.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Lykke Laursen 19.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Equia ApS

Nordre Frihavnsgade 13
2100 København Ø

CVR

39349523

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. februar 2018

P-nummer

1023365800

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for VLXE ApS samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-